szukaj

Mail info@grandapartments.pl Telefon +48 510 510 994 SiedzibaKróla Jana Kazimierza 1, 81-742 Sopot; Wałowa 25C/2, 80-858 Gdańsk Zaprzyjaźnij sięna Facebook Śledź nasna Twitter Zobacz nasna Instagram Odwiedź nasna Pinterest

Imię

Nazwisko

Mail

Telefon

Wiadomość

Polityka prywatności


Niniejsza polityka prywatności wskazuje, jakie informacje mogą być gromadzone  o  użytkowniku  niniejszego  serwisu  i  w jaki sposób mogą być one wykorzystywane, określa podstawowe zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w Grand Apartments, a także zasady przechowywania i dostępu do informacji przechowywanych na urządzeniach użytkownika za pomocą Cookies.

Grand Apartments zobowiązuje się do nieprzekazywania i niesprzedawania osobom trzecim żadnych informacji, w tym danych osobowych (także adresów e-mail) oraz oświadcza, że wszystkie wiadomości przesyłane drogą elektroniczną mają charakter poufny. Tym samym – wszelkie dane, w tym dane osobowe są wykorzystywane przez Grand Apartments jedynie w celach realizacji usług świadczonych za pośrednictwem serwisu.  

DEFINICJE

 1. GRAND APARTMENTS – podmiot, z siedzibą w Sopocie przy ulicy Króla Jana Kazimierza 1, NIP: 9581408887, REGON: 221582376, świadczący usługę za pośrednictwem serwisu, którego jest właścicielem.
 2. COOKIES – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu, za pośrednictwem którego użytkownik korzysta  z  serwisu.
 3. SERWIS – strona internetowa lub aplikacja, za pośrednictwem której użytkownikowi świadczone są usługi drogą elektroniczną.  
 4. URZĄDZENIE – telekomunikacyjne  urządzenie końcowe, za pośrednictwem którego  użytkownik uzyskuje dostęp  do  serwisu.
 5. UŻYTKOWNIK – podmiot korzystający z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu.

COOKIES

 1. Grand Apartments oświadcza, że wykorzystuje pliki typu Cookies i podobne technologie w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych  w  urządzeniu użytkownika, za pośrednictwem którego korzysta on  z  serwisu.
 2. Stosowane przez Grand Apartments Cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika, w szczególności nie stanowią wirusów lub innego niechcianego oprogramowania. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani informacji poufnych  z  urządzenia  użytkownika.
 3. Pliki Cookies pozwalają dostosować  serwis do indywidualnych potrzeb użytkownika. Cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 4. Rodzaj i trwałość Cookies wykorzystywanych przez Grand Apartments zależy od specyfiki danego serwisu  i  usług świadczonych za pośrednictwem serwisu.
 5. Ze względu na czas przez jaki plik  Cookie  będzie umieszczony w urządzeniu, pliki Cookies wykorzystywane  w  serwisie można podzielić na:

  a) Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia;
  b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika.

 6. Ze względu na pochodzenie, pliki Cookies wykorzystywane  w  serwisie można podzielić na:

  a) Cookies własne: umieszczone w serwisie bezpośrednio przez Grand Apartments;
  b) Cookies zewnętrzne: umieszczone  w  serwisie przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez Grand Apartments (np. Google Analytics, Facebook itp.).

 7. Grand Apartments wykorzystuje  Cookies  m.in. do:

  a) konfiguracji serwisiu, w tym dostosowania jego zawartości lub funkcjonalności do preferencji użytkownika  oraz optymalizacji serwisiu;
  b) tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszenie jego struktury i zawartości;
  c) pozyskiwania informacji o źródle, z którego użytkownik trafił na stronę serwisu (np. baner reklamowy wyświetlany w witrynie podmiotu trzeciego, Google Adwords itp.);
  d) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem  serwisu  usług;
  e) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

 8. Wykorzystywanie plików Cookies w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w urządzeniu użytkownika, za pośrednictwem którego korzysta on z serwisu, jest dozwolone pod warunkiem, że użytkownik wyrazi uprzednią zgodę na takie działanie.
 9. Użytkownik serwisu może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 8, za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego przez niego do korzystania  z  serwisu, np. za pomocą ustawień wykorzystywanej przez niego przeglądarki internetowej.
 10. Użytkownik serwisu może nie wyrazić zgody lub ją cofnąć w każdym czasie za pomocą zmiany odpowiednich ustawień oprogramowania wykorzystywanego przez niego do korzystania z serwisu.
 11. W wielu przypadkach oprogramowanie umożliwiające korzystanie  z  serwisu (np. przeglądarki internetowe), domyślnie dopuszczają obsługę i przechowywanie plików Cookies na urządzeniach użytkowników serwisu.  
 12. Jeżeli użytkownik serwisu wyrazi zgodę, żeby ustawienia oprogramowania, z którego korzysta, umożliwiały obsługę plików Cookies, będzie to równoznaczne z udzieleniem przez niego zgody na wykorzystywanie przez serwis plików Cookies w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności, w rozumieniu art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne. W takim przypadku Grand Apartments  będzie uprawnione do wykorzystywania plików Cookies i podobnych technologii w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych  w  urządzeniu.
 13. Grand Apartments  informuje, że wyłączenie przez użytkownika serwisu obsługi plików Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności serwisu.

OCHRONA DANYCH I BEZPIECZEŃSTWO

 1. Grand Apartments informuje, że podczas użytkowania serwisu mogą być automatycznie zbierane różnego rodzaju dane, m.in.: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Dane te mogą być użyte m.in. do analizy zachowań użytkowników serwisu lub do personalizacji zawartości serwisu. Korzystający z zasobów są rejestrowani przez system statystyk w celu monitorowania ruchu w serwisie i monitorowania oglądalności stron. Informacja o odwiedzających jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla własnych celów Grand Apartments.
 2. Dane osobowe użytkowników zebrane w wyniku dokonania rezerwacji wykorzystywane są dla celów związanych z realizacją usług oferowanych w  serwisie oraz w celu spełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego zbierane są dane niezbędne do kontaktu zwrotnego. Dane zebrane w trakcie korespondencji będą wykorzystane przez Grand Apartments wyłącznie do udzielenia odpowiedzi. Podanie tych danych przez użytkownika jest dobrowolne.
 3. Grand Apartments  z najwyższą starannością dba o bezpieczeństwo zbieranych danych i prywatność użytkowników oraz oświadcza, że stosuje odpowiednie procedury zabezpieczeń chroniące przed udostępnieniem danych osobowych osobom nieupoważnionym, zabraniem ich przez osobę nieuprawnioną, ich przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Dane  użytkownika są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.
 5. Wszelkie dane i informacje przekazywane przez  użytkowników  chronione są przy użyciu najnowocześniejszych technologii, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymogami bezpieczeństwa i zasadami poufności. Wszystkie dane osobowe trafiają z urządzenia do serwisu z wykorzystaniem technologii kryptograficznych (np. protokołu Secure Sockets Layer – SSL lub protokołu Transport Layer Security – TLS).
 6. W przypadku, gdy  Grand Apartments  świadczy usługi za pośrednictwem serwisu, ich realizacja odbywa się zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zgodnie z jej zastrzeżeniami dotyczącymi przesyłania informacji handlowych z wykorzystaniem danych osobowych podanych przez osoby korzystające  z  serwisu. Usługa realizowana jest również w oparciu o akty prawne związane ze specyfiką danej usługi.

NIEZAMÓWIONE INFORMACJE HANDLOWE

 1. Grand Apartments  nie wysyła użytkownikom niezamówionych informacji handlowych.
 2. Dane osobowe będą wykorzystywane w celu przesyłania informacji handlowych Grand Apartments  oraz jej partnerów handlowych wyłącznie w przypadku, gdy użytkownik wyrazi zgodę na wykorzystywanie danych osobowych dla celów marketingowych lub zgodę na wykorzystanie urządzenia użytkownika w celu marketingu bezpośredniego.
 3. Grand Apartments przestrzega wymogów prawnych dotyczących przesyłania informacji handlowych, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Grand Apartments przestrzega wymogu uzyskania uprzedniej zgody użytkownika na przekazywanie informacji handlowych pochodzących od Grand Apartments (lub partnerów handlowych) na urządzenie użytkownika (stosownie do art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. prawo telekomunikacyjne).

Grand Apartments zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej polityki prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie serwisu w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI. Korzystanie z serwisu Grand Apartments jest równoznaczne z akceptacją powyższej polityki.

 

 

Dla właścicieli


Pobierz szczegółową ofertę TUTAJ

info@grandapartments.pl +48 510 510 994

N E W S # 1

The Rasmus live 2018

Po ogromnym sukcesie polskich koncertów w 2017 roku, The Rasmus 23 września odwiedzą Gdańsk.

The Rasmus live 2018 Filler 1x1

N E W S # 2

Open'er Festival 2018

Największy festiwal muzyczny w Polsce i jeden z najpopularniejszych festiwali na świecie po raz 17 wystartuje 4 lipca i potrwa 4 dni. Tysiące osób będą mogły się zbliżyć do największych gwiazd muzyki największego światowego formatu.

Open'er Festival 2018 Filler 1x1

N E W S # 3

PINK FLOYD’S ROGER WATERS

Klasyki Pink Floyd oraz nowa i solowa twórczość filaru legendarnego zespołu w Ergo Arenie już 5 sierpnia.

PINK FLOYD’S ROGER WATERS Filler 1x1

N E W S # 4

DEPECHE MODE – GLOBAL SPIRIT TOUR

Po wyprzedanym koncercie na PGE Narodowym, Depeche Mode wraca do Polski z trasą Global Spirit Tour z dodatkowymi koncertami halowymi – w tym 11.02. do Ergo Areny na granicy Gdańska i Sopotu.

DEPECHE MODE – GLOBAL SPIRIT TOUR Filler 1x1

spędź noc z nami

i poczuj się jak w domu

miłego dnia

Czy szczęściem i przyjemnością nazwać można fakt, że prowadzimy naszą działalność na terenie Sopotu, Gdańska i Gdyni – fantastycznych nadmorskich miast, pełnych ciekawych ludzi i atrakcji? Zdecydowanie tak! Wiemy, że otoczenie jest bardzo ważne – dlatego też w miastach, które obejmuje nasza działalność, a więc: Sopot, Gdynia, Gdańsk, apartamenty włączane do naszej bazy, starannie selekcjonujemy. 

Chcemy oferować przestrzenie, które wywołują uśmiech na twarzach naszych gości oraz sprawiają, że poczują się oni w nich komfortowo. 

Zarówno oferowane noclegi w Sopocie, jak i wynajem apartamentów w Gdańsku (dotyczy ścisłego centrum oraz dzielnicy Jelitkowo) powinny spełnić wymogi najbardziej wymagających gości, dzięki czemu pobyt będzie można zaliczyć do udanych. Choć jesteśmy niewielkim zespołem – dzięki zaangażowaniu, pozytywnej energii, pasji i ciekawym osobowościom, z których składa się nasz team – osiągamy wiele, niezależnie od stawianych sobie wyzwań. 

Zarządzamy kilkudziesięcioma nieruchomościami. Miasta, w których wynajmujemy apartamenty: Sopot, Gdańsk i Gdynia, to kwintesencja wypoczynku i dobrej zabawy nad polskim morzem. Apartamenty w Sopocie, Gdańsku lub Gdyni tworzą przestrzenie, począwszy od przytulnych, ciekawie zaaranżowanych – loftowych, po te luksusowe. 

Z całą pewnością, najliczniej odwiedzanymi miejscami podczas sezonu letniego – wśród polskich miast – są właśnie Gdynia, Gdańsk i Sopot. Apartamenty z naszej bazy jednakże doskonale zaspokajają potrzeby i oczekiwania zarówno gości wakacyjnych, jak i tych, którzy przybyli do Trójmiasta w celach biznesowych – również poza sezonem znajdą oni u nas komfortowe noclegi.
Sopot – choć miasto stosunkowo niewielkie powierzchniowo, oferuje różne lokalizacje, od tych centralnych znajdujących się przy Monte Cassino, po te w drugiej linii zabudowy, bardziej odległe od centrum, przez co spokojniejsze i gwarantujące prywatność oraz intymność. Pomimo niewielkiej przestrzeni, jaką zajmuje Sopot, noclegi w tym mieście wybiera coraz więcej osób. Wpływ na to ma z pewnością duża różnorodność tego miasta, która przekłada się również na nasze apartamenty. Gdańsk, to z kolei miasto pełne zabytków, rozsławione w świecie centrum kulturalne, naukowe i biznesowe, corocznie odwiedzane przez miliony turystów. I w końcu Gdynia – nowoczesność w czystej postaci.

Niezależnie, czy planują Państwo podróż prywatną, czy służbową do któregoś z miast takich jak: Gdańsk, Gdynia, Sopot – wynajem apartamentów warto powierzyć firmie takiej jak nasza.